CÙNG ANH - Khắc Ghi

Giữa bảy tỉ người ta trao hẹn cho nhau
Đợi một bắt đầu như chưa từng lỗi nhịp
Như sóng biển mãi xanh và mây trời mãi biếc
Cánh thiệp hồng đợi cùng viết lên tên.

Giữa bộn bề ngày và lặng lẽ đêm
Xin chỉ dành cho nhau cái quyền được nhắc nhớ
Xin chỉ dành cho nhau yêu thương như hơi thở
Chỉ là em, anh giữa bảy tỉ người !

Giữa những trở trăn và lắng đọng tiếng cười,
Cùng nhau nhé, nắm chặt và chẳng buông lơi tay nắm
Cùng nhau giữ bình yên đừng nhoà mà thêm đậm
Bởi giữa bày tỉ người đâu dễ để gặp nhau ...

CÙNG ANH
Khắc Ghi ( Hoàng Doãn Thành )