List truyện xuyên không
Ai nói xuyên qua hảo
Ái khanh thị tẩm
Ái phi, nghe nói nàng muốn trèo tường
Ăn bồ đào không phun bì

Bá hoàng dụ lãnh phi
Bạo vương liệt phi
Băng nữ sủng phi
Bắt được trượng phu như ý
Bất ái thù đồ

Ca tẫn đào hoa
Cán hoa khúc
Cảnh Hi vương phi
Câu hồn cuồng gia
Cha cục cưng hảo thần bí
Chí tôn đào phi
Chỉ cần có tiền, ta yêu
Chỉ yêu quỹ nhãn vương phi
Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý
Chính phi và thiếp
Con tôm nhỏ vượt long môn
Cô nương, nàng thật khó theo đuổi
Cổ đại thí hôn
Cổ vương xem ta thu phục ngươi
Công chúa cầu thân
Công tử của ta là hồ ly
Cuồng đế
Cung đấu không bằng nuôi cún
Cực phẩm khí dụ

Dã man kiều thê đánh tới đây
Dã vương phi từ trên trời rơi xuống
Diễm cơ của bá vương

Đế vương họa mi
Độc sủng băng phi
Độc y vương phi

Khi hoàng hậu nổi giận

Nhật kí thăng chức ở hậu cung của nữ phụ

Ta mới là sủng phi
Ta và hoàng thượng cùng phe