List truyện cung đấu - hoàng cung - lãnh cung

1. Mệnh phượng hoàng (Từ thứ nữ đến hoàng hậu)
2. Thượng cung 
3. Thứ nữ hữu độc 
4. Nghề làm phi
5. Đông cung
6. Thương ly
7. Phế hậu tướng quân
8. Cung – Mê Tâm Ký
9. Nhật ký thăng cấp ở hậu cung của nữ phụ
10. Hoàng qua
11. Tam thiên thủy
12. Quy tắc nữ quan
13. Kim ốc hận
14. Độc thê của hoạn quan có thai
15. Lãnh cung hoàng hậu
16. Chỉ cần có tiền ta yêu
17. Bộ bộ kinh tâm
18. Thái hậu 15 tuổi
19. Hoàng hậu độc ác xinh đẹp
20. Tuyết ti thiên thiên nhiễu
21. Xú phi mộ tuyết
22. Dám kháng chỉ, chém
23. Cung đấu không bằng nuôi cún
24. Tẩm quân
25. Thứ nữ sủng phi
26. Thiên hậu pk nữ hoàng
27. Đế hoàng phi
28. Trả ta kiếp này
29. Phượng ẩn thiên hạ
30. Thái tử phi thất sủng
31. Trầm hương tuyết
32. Họa quốc
33. Bản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở Triều Thanh
34. Độc chiếm quân sủng hoàng hậu không dễ chọc
35. Kế hoạch dưỡng thành hôn quân
36. Hệ thống sủng phi
37. Làm sủng phi như thế nào
38. Ca tẫn đào hoa
39. Thục phi
40. Hậu cung thăng chức kí
41. Hậu cung xoay người kí
42. Sai phi dụ tình
43. Thệ bất vi phi
44. Vượt qua ngàn năm yêu chàng
45. Hoàng hậu lười
46. Phì bà hoàng hậu
47. Gian phi
48. Lão bà điêu ngoa của trẫm
49. Phượng tù hoàng
50. Dưỡng nữ thành phi
51. Đại hoàn dư: Ai cho ta khuynh tẫn giang sơn
52. Phượng tê thần cung
53. Sủng phi
54. Không lấy hoàng thượng hắc ám
55. Bích tiêu cửu trùng xuân ý vũ
56. Công chúa cầu thân
57. Diễm đế khuynh nhan
58. Hậu cung chân hoàn truyện
59. Khuynh thế hoàng phi
60. Hoàng phi sở đặc công số 11