Xin lỗi em bởi vì anh đến muộn

Xin lỗi em bởi vì anh đến muộn
Không thể cho em được hạnh phúc từ đầu
Nhưng hãy cười thật xinh vào, em nhé!
Anh ở đây rồi sẽ hạnh phúc về sau.

Xin lỗi em bởi vì anh không thể
Là những lúc lạc lòng trong quá khứ của em
Nhưng anh sẽ là kiếp này chung thủy
Vẹn trọn thương yêu không dối trá, yếu hèn.

Xin lỗi em vì đã không đến sớm
Để những ngày xanh ta san sẻ vui buồn
Nhưng anh là người cuối cùng ở lại
Gian khổ thế nào anh cũng sẽ không buông!

Xin lỗi em, anh là người đến muộn
Để mỗi khi mưa em phải bước một mình
Những ngày sau anh sẽ là ô nhé
Che cho cuộc đời khắc nghiệt đỡ mưa giông!

#ThúyNhân