Vượt ở làn khẩn cấp

Làn khẩn cấp chỉ dành cho một số trường hợp đặc biệt và một số phương tiện đặc biệt, nhưng nhiều tài xế lại coi đó là làn để vượt.

Theo Việt Chung - Minh Thủy (VnExpress.net)