80% tổng lượng bitcoin đã được khai thác

Đồng tiền ảo phổ biến nhất thế giới bitcoin vừa vượt qua cột mốc quan trọng trong lịch sử của nó khi 80% lượng bitcoin đã được khai thác.

80% tổng lượng bitcoin đã được khai thácCòn khoảng 1/5 lượng bitcoin chưa được các thợ đào mỏ khai thác

Theo Neowin, tính đến nay số lượng bitcoin đã được khai thác đạt khoảng 16,8 triệu coin, tương đương mức 80% so với tổng số 21 triệu bitcoin có thể tạo ra.

Bitcoin đánh dấu mức tăng trưởng lớn nhất vào năm 2017, thời điểm nó có giá bắt đầu ở mức khoảng 1.000 USD và tăng đều 1.000 USD mỗi tháng trước khi tăng mạnh vào cuối năm, đạt gần 20.000 USD/bitcoin vào tháng 12, từ 7.900 USD trong tháng 11.

Theo Thành Luân (Thanh Niên Online)